COMUNE DI CEFALU' - EGOV

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA CONCORSO D'IDEE CREAZIONE LOGO VISITCEFALU'.

Pubblicata il 30/07/2018

Approvazione verbale di gara concorsod'idee creazione logo Visitcefalù

Allegati

Nome Dimensione
Allegato determina n 217 del 25072018.pdf 316.39 KB

Facebook Twitter